Do tính chất của các mặt hàng kỹ thuật số có thể tải xuống, chúng tôi thường không hoàn lại tiền hoặc tín dụng khi mua hàng trừ khi được yêu cầu theo luật tiêu dùng quốc gia hoặc luật bảo vệ người tiêu dùng có liên quan khác.

Thông thường mất khoảng 3-5 ngày làm việc để xử lý yêu cầu hoàn tiền. Sau 5 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ của bạn để theo dõi quá trình hoàn trả tiền.

Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn lại tiền hoặc tín dụng khi mua hàng, vui lòng liên hệ với HOTLINE :  028.38358815 – 0911.768.365