Do đây là mặt hàng kỹ thuật số nên chỉ có hình thức thanh toán trực tuyến

Phương thức thanh trực tuyến: 

Được mô tả trong phần Thanh toán, có 3 cách thanh toán :

  • Quét mã QR Code qua ví điện tử MoMo:
  • Thanh toán bằng thẻ Credit Card
  • Thanh toán qua PayPal